รวมเบอร์โทรฉุกเฉิน covid-19

กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์
สายด่วน กรมการแพทย์ 1668
สายด่วน กรมควบคุมโรค 1422
สายด่วน สปสช. 1330
สายด่วน ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน กทม. 1646
สายด่วน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 1669
ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (UCEP) 02-872-1669
สายด่วน สปส. 1506 กด 6
สายด่วนสุขภาพจิต 1323

ภาคกลาง

จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
กำแพงเพชร 093-111-8594 ถึง 5
ชัยนาท 083-069-1823
093-008-5968
นครนายก 081-862-8967
นครปฐม 065-940-2374
นครสวรรค์ 056-232-001 ต่อ 132-133
061-625-5165
นนทบุรี 061-394-5402 ถึง 3
ปทุมธานี 02-581-6454
พระนครศรีอยุธยา 081-780-6767
098-257-3876
พิจิตร 056-990-354 ต่อ 136
พิษณุโลก 055-241-555 ถึง 9
088-275-2261
เพชรบูรณ์ 056-711-010
091-025-3596
ลพบุรี 063-202-3921
063-202-3923
สมุทรปราการ 063-192-9272
063-192-9207
สมุทรสงคราม 034-713-309
034-711-678
สมุทรสาคร 065-549-3322
034-871-274
สระบุรี 096-909-9179
สิงห์บุรี 086-318-853
036-813-493
สุโขทัย 061-869-8161
094-865-4499
สุพรรณบุรี 084-071-4257
081-986-5617
อ่างทอง 064-587-6427
035-611-172
อุทัยธานี 056-511-565 ต่อ 204

ภาคเหนือ

จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
เชียงราย 053-910-384 ถึง 5
เชียงใหม่ 053-215-183-ถึง 5
053-215-192 ถึง 3
น่าน 054-600-070 ต่อ 311-313
พะเยา 054-409-132
095-698-4350
แพร่ 054-511-145 ต่อ 207
064-579-5738
แม่ฮ่องสอน 062-295-3064
ลำปาง 093-140-8023
ลำพูน 053-093-725 ถึง 6 ต่อ 111
062-019-7187
อุตรดิตถ์ 055-479-600
082-067-8950
095-309-2692

ภาคใต้

จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
กระบี่ 075-612-227
ชุมพร 077-511-040
ตรัง 085-888-9497
นครศรีธรรมราช 062-245-2378
082-464-9679
นราธิวาส 082-800-0837
ปัตตานี 073-460-234
พังงา 098-131-3422
พัทลุง 074-614-130
ภูเก็ต 062-243-5116
094-593-8876
ยะลา 093-359-1300
098-563-348
ระนอง 062-158-9469
สงขลา 093-576-6411
074-300-464
สตูล 061-173-3317
081-543-7634
สุราษฎร์ธานี 082-800-0837

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
กาฬสินธุ์ 043-019-760 ต่อ 107
ขอนแก่น 097-959-6765
ชัยภูมิ 082-854-5815
098-135-2870
นครพนม 082-849-8155
061-019-2999
นครราชสีมา 081-265-5604
065-119-0188
บึงกาฬ 042-492-046 ต่อ 114
061-205-3743
บุรีรัมย์ 044-617-241
มหาสารคาม 095-180-7712
มุกดาหาร 042-612-942
081-205-5908
ยโสธร 045-712-233 ถึง 4
ร้อยเอ็ด 043-511-754 ต่อ 117/119
เลย 042-810-993
ศรีสะเกษ 065-240-0680
065-240-0691
สกลนคร 042-711-258- ต่อ 1311
093-328-5264
สุรินทร์ 044-513-998
092-599-5180
หนองคาย 042-421-438 ต่อ 136
088-552-3969
หนองบัวลำภู 063-728-1653
อำนาจเจริญ 086-651-5424
อุดรธานี 042-222-2356
อุบลราชธานี 045-344-664

ภาคตะวันออกและตะวันตก

จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
กาญจนบุรี 034-515-208
จันทบุรี 083-756-9647
082-232-3850
ฉะเชิงเทรา 094-792-2525
038-511-208
ชลบุรี 038-119-777
ตราด 086-340-8902
086-340-8910
ตาก 062-310-7233
062-310-7173
ประจวบคีรีขันธ์ 032-611-053
032-611-437
ปราจีนบุรี 037-211-626 ต่อ 108 /120
096-886-7370
เพชรบุรี 032-400-099
ระยอง 061-439-8988
086-842-9444
ราชบุรี 032-328-101 ถึง 7 ต่อ 40
สระแก้ว 098-272-8734
065-702-1100